Vi söker radiolog till mammografiuppdrag!

Behov av specialistläkare inom radiologi och med kompetens inom mammografi är för tillfället stort hos våra kunder. Det finns både ströveckor och uppdrag med kontinuitet. Hör du av dig till oss så är vi övertygade om att vi kan hitta uppdrag och veckor som passar just dig.

Orter som är aktuella omgående och längre framåt:

  1. Östersund: Sedvanliga arbetsuppgifter för en radiolog på en mammografiavdelning, Granska mammografibilder, skriva utlåtande, utföra ultraljud på bröst. Nödvändig erfarenhet är att man har Svensk specialistkompetens i radiologi/ BFM med kompetens inom allmänradiologi inkluderande utförande av rutinmässiga ultraljud. Bakjourskompetens. Svenskspråkighet. Vana vid SECTRA RIS/ PACS. Uppdraget är dagtid måndag till fredag.
  2. Umeå:Utföra bröstradiologiskt arbete som klinisk mammografi med ultraljud och även biopsiprovtagning (finnål, grovnål, biosi i stereo). Bildgranskning både för klinisk och screeningundersökningar, ansvara för bröstrond, och tillhörande administrativt arbete.
  3. Halmstad:Mammografiscreening, ultraljud, punktioner, indikering, ronder och tillhörande administrativt arbete.
  4. Borås:Här jobbar du med granskning av mammografibild innan ultraljud utförs, ultraljud, punktion finnål/grovnål och indikering.
  5. Örebro:På mottagningen utförs såväl hälsokontroller med mammografi som kliniska mammografiundersökningar. Du kommer inte att jobba med screening och ingen MR.
  6. Göteborg:På mammografi Sahlgrenska utförs kliniska mammografier, screeningverksamhet, ultraljudsundersökningar, finnålspuntioner, CORE-biopsier, ultraljud och vakuumpunktioner, Magnetresonans (MR) i kombination med biopsier och andra provtagningar på patienter som kommer på remiss av mestadels remittenter inom regionen. DU som läkare ska kunna jobba självständigt med samtliga moment inom både klinisk mammografi och screening.

Per Eklund                                                                                 
Konsultchef

Tfn: +46 (0)40-630 75 83
Mobil: : +46 (0)73-203 47 83
per@dignusmedical.se