Uppdrag inom radiologi!

Uppdrag inom radiologi!

Vi får fortsatt in beställningar för höst och vinter inom radiologi. Har du möjlighet att jobba någon vecka hjälper vi dig gärna att hitta rätt uppdrag. Utöver nedan orter jobbar vi geografiskt med kunder runt om i Sverige.

Här är ett urval av uppdrag vi har:

 

Borås

  • Sedvanliga uppgifter som radiologi på radiologiska kliniken i Borås. Rondverksamhet förekommer. Arbetstiderna är dagtid, vardagar och 1-3 bakjourer per vecka. Journalsystem är Sectra RIS/PACS.

Göteborg

  • Arbetet består bl.a. av dubbelgranskning av ST-läkare under första och andra året samt diktering av framförallt CT huvud/thorax/buk. Arbetstiderna är dagtid, vardagar och ev. enstaka jourpass efter överenskommelse med kliniken. Journalsystem AGFA Enterprise Imaging.

Sundsvall

  • Allmän radiologi. I arbetet ingår även handledning av ST-läkare under så väl   ordinarie arbetstid som under jourtid. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag och jourer på vardag och helg.

Sundsvall MR

  • Sundsvall söker även radiolog med bred MR- kunnande (neuro, msk och body) alt subspecialiserad MR kunnande med intresse att förkovra sig inom övriga områden. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag. Kan även förekomma jourer om så önskas.

Örnsköldsvik

  • Granskning av konventionell röntgen och datortomografi. Önskvärt med erfarenhet av ultraljudsledda punktioner och pyelostominläggningar. Klinisk handledning av ST-läkare. Arbetstiden är dagtdid måndag-fredag. Ingår även jour och beredskap.

Östersund

  • Allmänradiologiskt arbete med framför allt akuta men även polikliniska undersökningar med DT, ultraljud och slätröntgen av både barn och vuxna. Självständigt arbete vid den aktiva tiden om det blir jourer och beredskap.

Sollefteå

  • Granskningsarbete konventionell röntgen, CT och MR. Ultraljud. Daglig handledning av ST-läkare. Remissprioritering. Stötta röntgensjuksköterskorna i deras arbete. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag.

Kristianstad

  • Arbetsuppgifterna består av granskning av elektiva och akuta undersökningar främst CT och slätröntgen. MR-kompetens liksom interventionell erfarenhet är meriterande men inte nödvändig. Jour under helgerna, fredag natt tom söndag kväll men inte i övriga delar av veckan.

Landskrona/Ängelholm

  • Huvudsaklig arbetsuppgift är granskning av CR/CT i akutlista. Ultraljud och basal genomlysning kan förekomma. Enstaka basronder kan förekomma. Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag. Vardagsjourer kan erbjudas i begränsad omfattning (till kl 21).

Trollhättan/Uddevalla

  • Önskvärd kompetens av det som förekommer inom radiologi så som konventionell röntgen, CT, ULJ, gärna även MR-kompetens och p-kateterkompetens. Rondhållning. I vissa fall även förstärkningsjour. Handledning för ST-läkare. Arbetstiderna är dagtid, vardagar.

 

Har du eller kanske en kollega möjlighet att hjälpa till? Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig för mer information om uppdrag och villkor

Per Eklund
Bemanningskonsult
per@dignusmedical.se
+46 732 034783