På Dignus Medical jobbar vi oerhört brett inom fältet för obstetrik och gynekologi. Förutom de många bemanningsuppdragen har vi också flertalet fasta tjänster att erbjuda dig. Vilket är ditt intresseområde? Här är de sjukhus där vi kontinuerligt erbjuder uppdrag.

Kristianstad: sedvanligt arbete inom mödrahälsovård, förlossningsverksamhet, gynekologi inom öppen- och slutenvård inkl gynekologisk kirurgi. Jourarbete ingår liksom handledarskap till ST-läkare. Journalsystem: Melior.

Visby: mottagningsarbete inom gynekologi alternativt obstetrik med nattjourer därutöver. Vanligtvis dygnspass med jourkomp efterföljande dag. Bakjourskompetens krävs då. Veckor med enbart gynmottagning dagtid förekommer också. Behoven är återkommande. Journalsystem: TakeCare.

Sundsvall: individuell schemaläggning för sedvanligt mottagningsarbete och/eller primärjourer vardagar och helg. Journalsystem: NCS Cross.

Gävle: hit söker vi i perioder dig som vill jobba primärjoursdygn. Dagtidsarbetet kan vara på antingen mottagning eller jour. Journalsystem: Melior.

Skellefteå: mottagning inom SMVC, gynekologi och dagjoursverksamhet. Bakjourtjänstgöring inom obstetrik och gynekologi.. Journalsystem: System Cross

Gällivare: gynekologisk och obstetrisk öppen- och slutenvård inklusive förlossningsvård, benign kirurgi samt klinisk handledning av ST-läkare (dock inte formell ST-handledarroll). Specialistkompetens på bakjoursnivå i gynekologi och obstetrik.  Journalsystem: VAS.

Örebro & Karlskoga: självständigt arbete på förlossningsavdelning samt dagtidsarbete. Journalsystem: KliniskPortal.

Örnsköldsvik: mottagning inom gynekologi och jourtjänstgöring primärt inom obstetrik. Journalsystem: System Cross

Luleå: individuell schemaläggning för sedvanligt mottagningsarbete och/eller primärjourer vardagar och helg. Journalsystem VAS

Har du frågor eller vill veta mera om vad vi kan erbjuda? Varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef, Hans Eldblom, på hans@dignusmedical.se alternativt telefon 073-203 47 85. Han ser fram emot din kontakt och berättar gärna mer.

  

Hans Eldblom
Konsultchef

Tfn: +46 (0)40-630 75 85
Mobil: +46 (0)732 03 47 85
hans@dignusmedical.se