Kunder

Behöver ni hjälp med bemanning eller rekrytering?
Ta kontakt så vi kan berätta vad vi kan erbjuda dig och din verksamhet!

Legerekruttering
Legebemanning

Kandidater

Vilken specialitet  har du?
Ta reda på när och var det finns behov för din kompetens!

Legerekruttering
Legebemanning

Dignus Medical er svært profesjonelle i formidling av legetjenester. Man får meget god oppfølging både før, under og etter et vikaroppdrag og de tilpasser vikariatene etter legens behov og erfaring. Er strålende fornøyd!

Monica Marie BraatenLege

I am writing this letter to recommend the services of Dignus Medical.

In 2014 I contacted Dignus Medical to assist me in my search for a job as radiologist in Norway. They provided me with detailed information on their services as well as on the administrative procedures that I have to complete in order to be eligible to work as radiologist in Norway.

Gjoko Markoski

Fyresdal kommune har hatt eit samarbeid med Dignus Medical sidan mai inneverande år. Dette har vore ei positiv erfaring for oss. Bedrifta har levert som lova; god informasjon og samhandling i forkant av avtale og særs gode kandidatar.

Berit Ramsvatn-KempKommunalsjef helse og omsorg

Nyheter från Läkartidningen och Dagens Medicin

RSS Läkartidningen

  • KI kan få böta 8 miljoner efter otillåten direktupphandling 23. augusti 2019
    Karolinska institutet har gjort en otillåten direktupphandling av molekylärbiologiska produkter enligt Konkurrensverket. Nu riskerar lärosätet 8 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.
  • Nätverket »Vem tar hand om doktorn?« fortsätter växa 23. augusti 2019
    Facebook-gruppen »Vem tar hand om doktorn?« fyller två år och har nu 7 000 medlemmar. Allt började med en resa till Rhodos.
  • Astma i barndomen kopplas till låg inkomst som vuxen 23. augusti 2019
    Christian Schyllert, ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, disputerade på en doktorsavhandling som kopplar astma i barndomen till låg utbildningsnivå i vuxenlivet, och låg utbildning och låg inkomst som vuxen till ökade riskfaktorer för astma och luftvägsproblem. Hur togs din avhandling emot? – Hela arbetet bygger på fyra studier som genomförts som befolkningsundersökningar inom programmet...

RSS Dagens Medicin