Dignus Medical er svært profesjonelle i formidling av legetjenester. Man får meget god oppfølging både før, under og etter et vikaroppdrag og de tilpasser vikariatene etter legens behov og erfaring. Er strålende fornøyd!

Monica Marie BraatenLege

I am writing this letter to recommend the services of Dignus Medical.

In 2014 I contacted Dignus Medical to assist me in my search for a job as radiologist in Norway. They provided me with detailed information on their services as well as on the administrative procedures that I have to complete in order to be eligible to work as radiologist in Norway.

Gjoko Markoski

Fyresdal kommune har hatt eit samarbeid med Dignus Medical sidan mai inneverande år. Dette har vore ei positiv erfaring for oss. Bedrifta har levert som lova; god informasjon og samhandling i forkant av avtale og særs gode kandidatar.

Berit Ramsvatn-KempKommunalsjef helse og omsorg

Nyheter från Läkartidningen och Dagens Medicin

RSS Läkartidningen

  • Uppmärksammad modell utvärderas – resultat från Seinäjoki ifrågasätts 23. mars 2018
    Den finska staden Seinäjoki ses som en internationell förebild i arbetet med övervikt och fetma hos barn. Men minskningen av andelen överviktiga barn som tidigare har lyfts fram ifrågasätts – någon tydlig nedgång syns inte.
  • Skaraborg vill sätta fokus på barns övervikt och fetma 23. mars 2018
    I Skaraborg pågår en gemensam kraftsamling där barnläkare, sjuksköterskor, forskare och representanter för kommun och region arbetar tillsammans för att minska andelen barn med fetma och övervikt.
  • Genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkade olika delar av immunförsvaret 22. mars 2018
    Egenreferat. Milieu Interieur är ett projekt som syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar vårt immunförsvar och hur de interagerar. Inom ramen för projektet har vi samlat in flödescytometridata, demografiska och kliniska variabler samt genotypdata från 1 000 friska fransmän. Sammanlagt 166 immunparametrar undersöktes, varav 76 var cellnivåer och 87 var uttrycksnivåer av...

RSS Dagens Medicin