Lediga tjänster

”Dignus Medical är ett gott föredöme för hela hyrbolags-kåren. Jag förutsätter att vi kommer få fortsätta vårt samarbete!”

Ewa Wallénbitr. basenhetschef Medicin-kliniken i Västervik

Nyheter från Läkartidningen och Dagens Medicin

RSS Läkartidningen

 • Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer 27. mars 2017
  Egenreferat. Rektalcancer drabbar ca 2 000 patienter i Sverige årligen. Under de senaste decennierna har prognosen förbättrats och risken för lokalrecidiv minskat kraftigt. Strålbehandling är i dag en integrerad del av behandlingen. I Sverige är korttidsstrålning en vanlig teknik, vilket innebär att man ger större fraktioner under 5 dagar (5 × 5 Gy). Strålbehandlingen kan dock ge upphov till...
 • Skapa register för chefsutveckling 27. mars 2017
  Vi är många som upplevt behovet av bättre samarbete mellan den landstings- och regionstyrda sjukvården samt universitetens och högskolornas forskning, undervisning och utveckling (FoUU). De tankar om ett idéprogram [1] som presenterats i Läkartidningen – och som Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska läkaresällskapet och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) kan ställa sig...
 • Pokal till bästa mottagningen 27. mars 2017
  2016 års randningspris »Randningspokalen« inom Region Örebro län har tilldelats Gynekologmottagningen i Lindesberg. Den årliga utmärkelsen delas ut till den klinik som bäst tagit hand om ST-läkare under deras sidotjänstgöring (»randning«). 

RSS Dagens Medicin

 • Fler kvinnor äter sömnhormon 27. mars 2017
  Förskrivningen av sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, ökar kraftigt.
 • Oro över försenade cancerdiagnoser 27. mars 2017
  Många av de klagomål som nått patientnämnden i Skåne rör patienter som är oroade över att deras cancerdiagnos försenats.
 • Prostatabehandling tycks inte ge ökad suicidrisk 27. mars 2017
  Behandling med läkemedelsgruppen 5-alfa-reduktashämmare vid godartad prostataförstoring tycks inte innebära en ökad risk för självmord, enligt en kanadensisk studie i Jama Internal Medicine. Däremot sågs en något ökad risk för självskada och depression.