Lediga tjänster

”Dignus Medical är ett gott föredöme för hela hyrbolags-kåren. Jag förutsätter att vi kommer få fortsätta vårt samarbete!”

Ewa Wallénbitr. basenhetschef Medicin-kliniken i Västervik

Nyheter från Läkartidningen och Dagens Medicin

RSS Läkartidningen

 • Det går i alldeles för långsam takt 22. juni 2017
  Stockholms län växer snabbt nu. Sjukvården behöver anpassas till en större och äldre befolkning. Vi måste ha en vårdkedja som fungerar för detta. Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen varit mycket tydliga med att personalen måste ha en kontinuerlig fortbildning för att kunna stå upp för utvecklingen. Tyvärr så är det något […]
 • SLL arbetar strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna 22. juni 2017
  Stockholms läns landsting arbetar sedan flera år tillbaka strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna. För mig som forsknings- och personallandstingsråd är det viktigt att vi arbetar för att ha en stark personalstyrka inom sjukvården, där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra viktiga yrkesroller trivs och vill arbeta. I november förra året fattade landstingsfullmäktige beslut om e...
 • Kronoberg fasar ut stora delar av hyrpersonalen i höst 22. juni 2017
  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har ställt sig bakom ett åtgärdsförslag för att regionen ska bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården. Utfasningen är tänkt att börja till hösten.

RSS Dagens Medicin

 • Barnmorskor får 25 000 för utebliven semester 22. juni 2017
  Barnmorskorna i Västerbotten som bara får tre semesterveckor i sommar erbjuds 25 000 kronor, alltså 5 000 per dag, för den uteblivna fjärde veckan, skriver Vårdfokus. Vårdförbundet, som förhandlat med landstinget i frågan, säger sig vara nöjt med uppgörelsen. I april beslutade landstinget att...
 • Goda effekter av rekombinant influensavaccin 22. juni 2017
  Ett influensavaccin som framställs via rekombinanta tekniker tycks ge ett bättre skydd mot influensa än ett traditionellt framställt vaccin, enligt en studie i the New England Journal of Medicine. 
 • Region Skåne storhandlar ambulansflygplan 22. juni 2017
  Region Skåne ska ihop med landstingen investera i sex ambulansflygplan.