Dignus Medical er svært profesjonelle i formidling av legetjenester. Man får meget god oppfølging både før, under og etter et vikaroppdrag og de tilpasser vikariatene etter legens behov og erfaring. Er strålende fornøyd!

Monica Marie BraatenLege

I am writing this letter to recommend the services of Dignus Medical.

In 2014 I contacted Dignus Medical to assist me in my search for a job as radiologist in Norway. They provided me with detailed information on their services as well as on the administrative procedures that I have to complete in order to be eligible to work as radiologist in Norway.

Gjoko Markoski

Fyresdal kommune har hatt eit samarbeid med Dignus Medical sidan mai inneverande år. Dette har vore ei positiv erfaring for oss. Bedrifta har levert som lova; god informasjon og samhandling i forkant av avtale og særs gode kandidatar.

Berit Ramsvatn-KempKommunalsjef helse og omsorg

Nyheter från Läkartidningen och Dagens Medicin

RSS Läkartidningen

 • Region Skånes hantering av patientjournaler kritiseras 25. maj 2018
  Datainspektionen är kritisk mot Region Skånes hantering av patientjournaler eftersom alltför många användare av journalsystemet kan komma åt känslig information om patienter. Det rapporterar Kvällsposten.
 • Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar 25. maj 2018
  Kolorektal cancer är den fjärde vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen [1]. I Sverige drabbas 6 000 personer årligen. Kolorektal cancer är den tredje vanligaste maligna sjukdomen, och livstidsrisken att utveckla sjukdomen är 5 procent. Varje år dör 2 700 svenskar av kolorektal cancer. Utvecklingen av polyper till cancer förutsätter en ackumulation av olika epigenetiska och genetiska...
 • »Det är paradoxen: att drabbas av samhällets oförmåga, och därför söka samhällets hjälp.« 25. maj 2018
  Rummet är kalt och spartanskt , med enbart två fåtöljer och ett litet bord. Centralt är tomheten, att andas i och att fylla med en berättelse. In hit släpps rent fysiskt inga levnadsvillkor, pengar eller politiska spel – här får omvärlden stå åt sidan för människan som lever i den. Men patienten som jag rings ner […]

RSS Dagens Medicin

 • Sömnapné får sina första riktlinjer 25. maj 2018
  Utredning och diagnostik av patienter med sömnapné skiljer sig mycket mellan olika kliniker i landet. Nu kommer Sömnapnéregistret för första gången med riktlinjer för att råda bot på det.
 • Rätt folk på rätt plats ger fler operationer 25. maj 2018
  Ett nytt arbetssätt för enklare hjärtkirurgi kapar köer och frigör vårdplatser på thoraxintensiven vid Karolinska i Solna.
 • Farlig gulsotsmätare förbjuds i Sverige 25. maj 2018
  Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105. Vid tre kända fall har nyfödda bebisar med gulsot fått hjärnskador för att värdet i displayen misstolkats.